Tipy na výlet v okolí Kyjova

Na kole v Bílých Karpatech

Délka: 63 km
Doba jízdy: cca 6 hodin
Převýšení: 771 m
Max. nadm. výška: 528 m n.m.
Profil: kopcovitý
Povrch: asfalt, lesní cesty, někdy i potok
Doporučený typ kola: Trekové, horské

Máte -li k dispozici auto a nechcete plýtvat časem a silami dojezdem z Kyjova do Bílých Karpat, jeďte do Strážnice a odtud směr Radějov do autokempu Lučina. Cesta autem z Kyjova do autokempu Vám zabere cca 30 min.

Vyjeďte k přehradě a napojte se na značenou cyklotrasu č.46. Ta Vás povede do lesíka kolem potůčku, aby vám dopřála po chvíli krátké prudké stoupání po nezpevněné cestě. Na konci kopce narazíte na asfaltku. Odbočte na ni prudce doleva a po cca 50 m z ní odbočte doprava do lesa dle značení. Jedete po příjemné lesní cestě a po chvíli vyjedete na louku. Po ní pokračujete až k místu nazvaném "Výzkum". Kocháte se při tom pohledem na horské hřbety, ale hlavně na krásné louky a stráně typické pro Bílé Karpaty. Jsou plné květin a také orchidejí. Od "Výzkumu" frčíte z kopce do Malé a Hrubé Vrbky. V Hrubé Vrbce udělejte odbočku doprava na trasu 5047 a dopřejte si stoupání z Kuželova ke" kuželovskému větřáku". Je to starobylý větrný mlýn a stojí za fotku. Zde máte možnost volby. Buď pokračovat po trase 5047 a dojedete k "Liščí boudě" zvané též "Megovka"a odtud po 5046 přes Javorník, Velkou n. Veličkou do Louky, Hroznové Lhoty, Tvarožné lhoty zpět na Lučinu nebo se vrátíte do Hrubé Vrbky a pokračujete dále po trase č.46. Trasu 5047 nedoporučuji za mokra. Vede lesem, bývá tam dost louží a není tam moc co vidět.

Pokud jste se vrátili do Hrubé Vrbky, pokračujte po trase č.46 směr Velká n. Veličkou , Javorník. Dále projedete malé osady, které byly dříve vodními mlýny na říčce Veličce (Petruchovy mlýny, Komárkův mlýn, Zámečnické mlýny, Suchovské mlýny, Hryzálecké mlýny...). Jede se krásnou krajinou podél říčky Veličky po nově opravené silničce s minimálním provozem, proto doporučuji. V Hryzáleckých mlýnech odbočte doprava na cyklotrasu 5046. Stoupáme po silničce do obce Nová Lhota. Za obcí končí asfaltka a my uhýbáme dle značení doprava na luční cestu směr "Megovka". Další kilometr je vhodný jen pro horská nebo dobrá treková kola. Jsme opět na krásných bělokarpatských loukách. Cestička jde s kopce, je kluzká a vede přes dřevěné lávky, kameny a končí v potoce. Ten přebrodíme a po chvilce jsme u perníkové chaloupky zvané "Megovka". Je to kouzelné místo.  Právě jsme projeli významnou přírodní lokalitou s výskytem několika druhů vzácných orchidejí. Od "Megovky" již frčíme po lesní zpevněné cestě k hotelu "Filipov". Je zde příjemné posezení a možnost občerstvení. Krásným údolím mezi stráněmi Karpat, kolem chatiček jedeme dolů směr Javorník a Velká n. Veličkou. Provází nás cinkot zvonců oveček.

Z Velké n. Veličkou, kterou již známe, pojedeme po silnici č.71 cca 4 km do obce Louka. Zde odbočíme doleva a napojíme se na "Strážnickou vinnou stezku". Ta nás vede přes obce Lipov, Tasov,Hroznová Lhota a Kněždub do Tvarožné Lhoty. Z Tvarožné Lhoty nás čeká poslední, cca 2,5 km dlouhé stoupání po silnici. Na vrcholu stoupání odbočíme doprava a zajedeme si k rozhledně "Travičná". Jsou odtud krásné pohledy do údolí Moravy pod námi. Poté se vrátíme na silnici a po krátkém sjezdu jsme na Lučině, kde máme auto.

Tak hezké to bylo, ni ?

Poslední aktualizace 9/2019